A.Gunilla Ferm
 

Vem är jag?

Jag heter Gunilla Ferm och är född och uppvuxen i Roslagen. Redan som barn var bildskapande

mitt stora intresse och som 10-åring ville min lärarinna få en målning jag gjort, kanske började

mitt konstintresse då, eller i första klass, med doften av vaxkritor och alla vackra glanspapper…..

Mina första ”riktiga” konststudier blev på Gerlesborgsskolan i Stockholm, för Georg Suttner

och Arne Isacsson m.fl . som lärare. En studieresa till Fox-Amphoux, (Frankrike) under Christer

Strömholms ledning blev betydelsefull och minnesrik.

Under åren har jag arbetat i olika tekniker: olja och akvarell, skulptur och grafik.

Efter mitt första stipendium -81, gjorde jag en studieresa till Connemara (Irland) och mötte där

den moderna akvarelltekniken med Arne Isacsson som stimulerande vägledare. Och det är

akvarellen som har haft stor betydelse för mig genom åren och som fortfarande är stimulerande

och viktig. Men även oljan och skulpturen finns med som bas i mitt skapande.

Tankar om konst:

Att i ögonblick av närvaro försöka fånga doft och atmosfär, fängslas av färgens möjligheter och

låta sig föras med av impuls och känsla –att bli överraskad.